Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent ds. księgowości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA

młodszy referent ds. księgowości

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostały wybrana Pani

1. Agnieszka Hołda zamieszkała w Wałbrzychu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pani wykazała się wiedzą wymaganą w ogłoszeniu o naborze oraz znajomością zadań na danym stanowisku. Posiadana wiedza gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.

Patrycja Ściborska
Dyrektor
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha