Działalność COJM

wykresy

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha NIP 8862989792 REGON 363139998 działa na podstawie Uchwały Nr XV/189/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 roku.

W ramach wykonywania zadań Centrum prowadzi obsługę finansowo – księgową jednostek oświatowych, żłobków oraz Centrum Stomatologii Szkolnej. Ponadto zarządza środkami scentralizowanego funduszu mieszkaniowego jednostek budżetowych Miasta Wałbrzycha wymienionych w Załączniku Nr 1 i 2 do wyżej wymienionej Uchwały. Prowadzi również Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową dla pracowników Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz niepublicznych jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego.

Centrum zarządza również środkami scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli placówek oświatowych z terenu Miasta Wałbrzycha.

Do pobrania: