Wykaz nowych rachunków bankowych

Rachunek bieżący: 86 1160 2202 0000 0004 9515 0985

dotyczy: wpłat partycypacji


Scentralizowany Fundusz Mieszkaniowy

58 1160 2202 0000 0004 9515 1101

dotyczy: spłat rat pożyczek mieszkaniowych


Scentralizowany Fundusz Emerytów i Rencistów nauczycieli

16 1160 2202 0000 0004 9515 1081


BEZ ZMIAN

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

03 1020 5095 0000 5302 0105 4634