Wykaz pracowników – PŁACE

Imię i nazwisko pracownika

Jednostki do Obsługi

1

Marta Tabaka

ŻS nr 8

PS nr 17

telefon kontaktowy:

PSP nr 2

PSP nr 15

74 641 44 31

ZPS nr 1

pokój nr 14

ZSP Energetyk

m.tabaka@cojm.walbrzych.pl

2

Beata Hołyńska

ZŻS nr 1

Zsz-P nr 1

telefon kontaktowy:

PSPS nr 10

WTZ

74 641 44 31

ZS nr 7

pokój nr 14

PSP nr 6

b.holynska@cojm.walbrzych.pl

3

Renata Kowalczyk

PS nr 4

telefon kontaktowy:

74 640 08 65

pokój nr 17

anna.kowalska@cojm.walbrzych.pl

4

Romana Gawlewicz

Zsz-P nr 5

telefon kontaktowy:

ZSZS

74 641 44 59

Zsz-P nr 6

II LO

pokój nr 15

ZS nr 5

r.gawlewicz@cojm.walbrzych.pl

5

Małgorzata Kujawa

Zsz-P nr 4

telefon kontaktowy:

PSP nr 23

PSP nr 28

74 641 44 59

IV LO

pokój nr 15

Zsz-P nr 8

m.kujawa@cojm.walbrzych.pl

6

Marzena Różańska

Zsz-P nr 3

PSP nr 26

telefon kontaktowy:

III LO

ZŻS nr 2

74 641 44 59

PP-P

pokój nr 15

m.rozanska@cojm.walbrzych.pl

7

Katarzyna Saks

Zsz-P nr 7

telefon kontaktowy:

CSS

Zsz-P nr 2

74 641 44 40

ZŻS nr 3

I LO

pokój nr 14

MOS

k.saks@cojm.walbrzych.pl