Witamy

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że termin składania PIT 40 za 2021 z Scentralizowanego Funduszu ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli zgodnie z Regulaminem upływa dnia 30.04.2022 roku, natomiast wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego można składać do 31.05.2022 roku lub nie później niż do 31.10.2022 roku. W chwili obecnej PIT-y i wnioski są przyjmowane:

  • drogą pocztową,
  • przesłane elektronicznie na adres: cojm@cojm.walbrzych.pl

  • po umówieniu się telefonicznie 74 641 44 33 osobiście w siedzibie Centrum FEiR w poniedziałki, środy, czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.30 , piątek od 7.30 do 14.30

O wszelkich zmianach będziemy informować.


UWAGA !!!
ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH OD 1 LIPCA 2021

Obsługa Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego i scentralizowanego ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli została przeniesiona do pokoju 6.

matejki3

Serdecznie witamy na naszych stronach, informujemy że jesteśmy jednostką, która od 1 stycznia 2016 roku przejęła zadania po zlikwidowanym Biurze Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych w zakresie ograniczonym do terenu Miasta Wałbrzycha.