Witamy

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, iż zgodnie z Regulaminem Scentralizowanego Funduszu ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli termin składania PIT 40, PIT 11 za 2022 rok upływa dnia 30.04.2023 r. PIT-y przyjmowane będą:

  • drogą pocztową,

  • przesłane elektronicznie na adres: cojm@cojm.walbrzych.pl

  • osobiście w siedzibie Centrum FEiR w poniedziałki, środy, czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.30 , piątek od 7.30 do 14.30

Po upływie w/w terminu dokumenty (PIT 40, PIT 11) będą zwracane do adresata.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.


Obsługa Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego i scentralizowanego ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli została przeniesiona do pokoju 6.

matejki3

Serdecznie witamy na naszych stronach, informujemy że jesteśmy jednostką, która od 1 stycznia 2016 roku przejęła zadania po zlikwidowanym Biurze Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych w zakresie ograniczonym do terenu Miasta Wałbrzycha.