Wymagania niezbędne:  1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 2) Wykształcenie: – wykształcenie wyższe i 2 lata stażu w komórkach finansowo- księgowych w administracji publicznej. 3) Posiadanie pełnej zdolności do …

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Referenta ds. Księgowości dochodów Czytaj więcej ›

Wymagania niezbędne:  1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 2) Wykształcenie: – średnie i 5 lat stażu na stanowisku ds. naliczania wynagrodzeń w sektorze oświaty 3) Posiadanie pełnej zdolności do …

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy Inspektora ds. płac – 1 etat Czytaj więcej ›

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA młodszy referent ds. księgowości Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostały wybrana Pani 1. Agnieszka Hołda zamieszkała w Wałbrzychu Uzasadnienie …

Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent ds. księgowości Czytaj więcej ›

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Młodszego referenta ds. księgowości 1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 2) Wykształcenie: – średnie …

Nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta ds. księgowości Czytaj więcej ›