Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

REGON: 524764677