Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor ds. księgowości – 2 etaty