Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA

inspektor ds. płac – 2 etaty

………………………………………………………..

( nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani

1. Katarzyna Saks zamieszkała w Wałbrzychu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pani wykazała się wiedzą wymaganą w ogłoszeniu o naborze oraz znajomością zadań na danym stanowisku. Posiadana wiedza gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.

Patrycja Ściborska
Dyrektor
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha