INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA

inspektor ds. księgowości na czas zastępstwa – 1 etaty

………………………………………………………..

( nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostały wybrana Pani

1. Magdalena Anna Pitak zamieszkała w Boguszowie Gorcach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy Panie wykazała się wiedzą wymaganą w ogłoszeniu o naborze oraz znajomością zadań na danym stanowisku. Posiadana wiedza gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.

Patrycja Ściborska
Dyrektor
entrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha