Wykaz pracowników – PŁACE

Imię i nazwisko pracownika Jednostki do Obsługi
1 Marta Tabaka PSP Nr 2
telefon konaktowy: PSP Nr 15
74 641-44-40 PSP Nr 21
pokój nr 14 PSP Nr 23
m.tabaka@cojm.walbrzych.pl
2 Marzena Różańska PS Nr 4
telefon konaktowy: PS Nr 14
74 641-44-31 PS Nr 17
pokój nr 14 PSP z OI Nr 26
m.rozanska@cojm.walbrzych.pl
3 Anna Chwałek ZSz-P Nr 2
telefon konaktowy: ZSz-P Nr 3
74 641-44-31 PSP Nr 6
pokój nr 14 PSP Nr 28
a.chwalek@cojm.walbrzych.pl
4 Romana Gawlewicz ZS Nr 2
telefon kontaktowy: ZS Nr 3
74 640-08-65 ZS Nr 5
pokój nr 17 ZS Nr 7
r.gawlewicz@cojm.walbrzych.pl
5 Regina Gotfryd ZS Nr 1
telefon kontaktowy: ZSP ENERGETYK
74 640-08-65 MOS
pokój nr 17 ZŻS Nr 2
r.gotfryd@cojm.walbrzych.pl
6 Alicja Głowacka Zsz-P Nr 5
telefon kontaktowy: PSP Nr 5
74 641-44-59 ZSZS
pokój nr 15 PPP
a.glowacka@cojm.walbrzych.pl
7 Małgorzata Kujawa ZS Nr 4
telefon konaktowy: ZS-P Nr 4
74 641-44-59 CSS
  ZŻS Nr 3
pokój nr 15 PSPS Nr 10
  WTZ przy PSPS 10
m.kujawa@cojm.walbrzych.pl
8 Anna Kowalska ŻS Nr 3
telefon konaktowy: ŻS Nr 7
74 641-44-40 Zsz-P Nr 1
pokój nr 15 PSP Nr 37
a.kowalska@cojm.walbrzych.pl