Informacja o wynikach naboru w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

inspektor ds. księgowości na czas zastępstwa1 etat

………………………………………………………..

( nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

 

Patrycja Ściborska
Dyrektor
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha