Informacja o wynikach naboru w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

młodszego referenta ds. księgowości

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:

1. Sylwia Ignasiak zamieszkała w Zagórzu Śląskim

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pani wykazała się wiedzą wymaganą w ogłoszeniu o naborze oraz znajomością zadań na danym stanowisku. Posiadana wiedza gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.

Patrycja Ściborska
Dyrektor
Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha