INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA

starszy inspektor ds. płac– 1 etat

………………………………………………………..

( nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostały wybrana Pani

1. Regina Gotfryd zamieszkała w Wałbrzychu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pani wykazała się wiedzą wymaganą w ogłoszeniu o naborze oraz znajomością zadań na danym stanowisku. Posiadana wiedza gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.

 

Patrycja Ściborska

Dyrektor

Centrum Obsługi Jednostek

Miasta Wałbrzycha