INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA

inspektora ds. inwentaryzacji – 1 etat

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

Patrycja Ściborska

Dyrektor

Centrum Obsługi Jednostek

Miasta Wałbrzycha