INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA młodszy referent ds. księgowości Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostały wybrana Pani 1. Agnieszka Hołda zamieszkała w Wałbrzychu Uzasadnienie …

Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent ds. księgowości Czytaj więcej ›

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Młodszego referenta ds. księgowości 1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 2) Wykształcenie: – średnie …

Nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta ds. księgowości Czytaj więcej ›

inspektor ds. bhp w wymiarze 1/4 etatu Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan 1. Dawid Zaborowski zamieszkały w Nowej Rudzie Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonej rozmowy …

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA Czytaj więcej ›

inspektor ds. księgowości na czas zastępstwa – 1 etat ……………………………………………………….. ( nazwa stanowiska pracy) Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.   Patrycja Ściborska Dyrektor Centrum …

Informacja o wynikach naboru w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha Czytaj więcej ›

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Starszego inspektora ds. bhp – 1/4 etatu 1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 2) …

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – inspektor ds. bhp Czytaj więcej ›