Wykaz rachunków bankowych

Rachunek bieżący: 49 1020 3668 0000 5602 0430 4721

dotyczy: wpłat partycypacji

 

Scentralizowany Fundusz Mieszkaniowy

50 1020 3668 0000 5102 0430 4754

dotyczy: spłat rat pożyczek mieszkaniowych

 

Scentralizowany Fundusz Emerytów i Rencistów nauczycieli

28 1020 3668 0000 5102 0430 4762

 

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

03 1020 5095 0000 5302 0105 4634