młodszego referenta ds. księgowości Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani: 1. Sylwia Ignasiak zamieszkała w Zagórzu Śląskim Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pani wykazała się …

Informacja o wynikach naboru w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha Czytaj więcej ›

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Młodszego referenta ds. księgowości – 1 etat 1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 2) …

Ogłoszenie o naborze Czytaj więcej ›

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA inspektor ds. księgowości ……………………………………………………….. ( nazwa stanowiska pracy) Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany żaden kandydat. Patrycja …

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Czytaj więcej ›

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektora ds. inwentaryzacji – 1 etat 1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 2) Wykształcenie: …

Nabór na wolne stanowisko pracy – Inspektora ds. inwentaryzacji – 1 etat Czytaj więcej ›

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektora ds. księgowości – 1 etat 1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 2) Wykształcenie: …

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektora ds. księgowości – 1 etat Czytaj więcej ›

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Inspektora ds. płac – 1 etat 1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 2) Wykształcenie: …

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Inspektora ds. płac – 1 etat Czytaj więcej ›

inspektora ds. księgowości – 1 etat ……………………………………………………….. ( nazwa stanowiska pracy) Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani 1. Katarzyna Rutkowska-Wojciul zamieszkała w Kamiennej Górze Uzasadnienie dokonanego wyboru: …

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA Czytaj więcej ›