1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 2) Wykształcenie: – średnie ekonomiczne i 4 lat stażu w księgowości lub – wykształcenie wyższe ekonomiczne i 2 lata stażu …

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektora ds. księgowości – 1 etat -umowa na czas zastępstwa Czytaj więcej ›

inspektor ds. księgowości na czas zastępstwa – 1 etat ……………………………………………………….. ( nazwa stanowiska pracy) Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany żaden kandydat. Patrycja Ściborska Dyrektor Centrum Obsługi …

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA Czytaj więcej ›

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektora ds. księgowości – 1 etat –umowa na czas zastępstwa 1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym …

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektora ds. księgowości – 1 etat -umowa na czas zastępstwa Czytaj więcej ›

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aneta Andrzejewska zamieszkała w Wałbrzychu. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pani wykazała się wiedzą wymaganą w ogłoszeniu o naborze …

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA – inspektor Czytaj więcej ›

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Końpa zamieszkała w Wałbrzychu Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pani wykazała się wiedzą wymaganą w ogłoszeniu o naborze …

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA – inspektor Czytaj więcej ›

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektora – 1 etat 1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 2) Wykształcenie: – wykształcenie …

Nabór na stanowisko inspektora – 1 etat Czytaj więcej ›

młodszego referenta ds. księgowości Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani: 1. Sylwia Ignasiak zamieszkała w Zagórzu Śląskim Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pani wykazała się …

Informacja o wynikach naboru w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha Czytaj więcej ›

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Młodszego referenta ds. księgowości – 1 etat 1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 2) …

Ogłoszenie o naborze Czytaj więcej ›