DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Młodszego referenta ds. księgowości 1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 2) Wykształcenie: – średnie …

Nabór na wolne stanowisko pracy – młodszego referenta ds. księgowości – 2 etaty Czytaj więcej ›

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA referent ds. księgowości – 1 etat ……………………………………………………….. ( nazwa stanowiska pracy) Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany …

Informacja o wynikach naboru w COJM na stanowisko: referent ds. księgowości – 1 etat Czytaj więcej ›

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referenta ds. księgowości – 1 etat 1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 2) Wykształcenie: …

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referenta ds. księgowości – 1 etat Czytaj więcej ›