Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aneta Andrzejewska zamieszkała w Wałbrzychu. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pani wykazała się wiedzą wymaganą w ogłoszeniu o naborze …

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA – inspektor Czytaj więcej ›

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Końpa zamieszkała w Wałbrzychu Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pani wykazała się wiedzą wymaganą w ogłoszeniu o naborze …

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA – inspektor Czytaj więcej ›

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektora – 1 etat 1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 2) Wykształcenie: – wykształcenie …

Nabór na stanowisko inspektora – 1 etat Czytaj więcej ›

młodszego referenta ds. księgowości Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani: 1. Sylwia Ignasiak zamieszkała w Zagórzu Śląskim Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pani wykazała się …

Informacja o wynikach naboru w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha Czytaj więcej ›

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Młodszego referenta ds. księgowości – 1 etat 1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 2) …

Ogłoszenie o naborze Czytaj więcej ›

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA inspektor ds. księgowości ……………………………………………………….. ( nazwa stanowiska pracy) Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany żaden kandydat. Patrycja …

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Czytaj więcej ›

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektora ds. inwentaryzacji – 1 etat 1. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 2) Wykształcenie: …

Nabór na wolne stanowisko pracy – Inspektora ds. inwentaryzacji – 1 etat Czytaj więcej ›