Witamy

matejki3

Serdecznie witamy na naszych stronach, informujemy że jesteśmy jednostką, która od 1 stycznia 2016 roku przejęła zadania po zlikwidowanym Biurze Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych w zakresie ograniczonym do terenu Miasta Wałbrzycha.

Od 1 stycznia br. spłaty pożyczek należy dokonywać na nowy numer konta:

PKO BP O/Opole  50 1020 3668 0000 5102 0430 4754

Terminy posiedzeń komisji ds. Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego w roku 2017:
  •     16 marca wnioski odpowiednio do 2 marca
  •     8 czerwca wnioski odpowiednio do 25 maja
  •     21 września wnioski odpowiednio 7 września
  •     14 grudnia wnioski odpowiednio 30 listopada