Witamy

matejki3

Serdecznie witamy na naszych stronach, informujemy że jesteśmy jednostką, która od 1 stycznia 2016 roku przejęła zadania po zlikwidowanym Biurze Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych w zakresie ograniczonym do terenu Miasta Wałbrzycha.

Terminy posiedzeń Komisji ds. kontroli i podziału Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego w roku 2019:

  • 14 marzec – wnioski należy składać do 28 lutego
  • 13 czerwca – wnioski należy składać do 30 maja
  • 12 września – wnioski należy składać do 29 sierpnia
  • 12 grudnia – wnioski należy składać do 28 listopada

Obsługa Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego i scentralizowanego ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli została przeniesiona do pokoju 7.