Witamy

matejki3

Serdecznie witamy na naszych stronach, informujemy że jesteśmy jednostką, która od 1 stycznia 2016 roku przejęła zadania po zlikwidowanym Biurze Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych w zakresie ograniczonym do terenu Miasta Wałbrzycha.

Uwaga: 22.12.2017 roku jest dla pracowników Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha dniem wolnym od pracy, za święto przypadające w innym dniu niż niedziela tj. 11.11.2017 roku.

Od 1 stycznia br. spłaty pożyczek należy dokonywać na nowy numer konta:

PKO BP O/Opole  50 1020 3668 0000 5102 0430 4754

Terminy posiedzeń Komisji ds. kontroli i podziału Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego w roku 2018:

  • 14 marzec – wnioski należy składać do 28 lutego
  • 13 czerwca – wnioski należy składać do 30 maja
  • 20 września – wnioski należy składać do 6 września
  • 12 grudnia – wnioski należy składać do 28 listopada